Слободяник Анатолій Дмитрович

Резюме

Доцент, кандидат техничних наук Народився 25 березня 1971 р. в селі Мізяківські Хутори Вінницького району Вінницької області. У 1993 році закінчив ВДПІ за спеціальністю «Фізика з основами інформатики та обчислювальної техніки». З 1993р. по 1999р. працював старшим лаборантом кафедри фізики у Вінницькому Державному Педагогічному Інституті. В 1999 році захистив у спеціалізованій раді Національного технічного університету (КПІ) дисертацію «Оптоелектронний прилад для дослідження оптичних властивостей світлорозсіюючих матеріалів в умовах багатократного розсіяння» за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи. Науковий напрямок:Оптичні прилади та системи. Оптика неоднорідних середовищ ( металів, об’єктів біомедичного походження. Надруковано біля 40 наукових праць, з них 10 статей у фахових виданнях.